Nieuwe BTW-regels voor afstandsverkopen per 1 juli 2021
E-commerce
Tonie van Wijk
E-commerce
04/07/2021
3 min
0

Nieuwe BTW-regels voor afstandsverkopen per 1 juli 2021

04/07/2021
3 min
0

Er zijn steeds meer webshops. Die zijn relatief eenvoudig in te richten en de potentiële doelgroep wordt plotseling veel groter dan met spullen verkopen in een winkelpand mogelijk is. Als je naast Nederlandse adressen ook producten of diensten verkoopt aan klanten in het buitenland gelden er afwijkende regels. De BTW-regels voor afstandsverkopen binnen de EU zullen vanaf 1 juli 2021 veranderen. Wat er anders wordt en waar je rekening mee moet houden kun je op deze pagina lezen.

Wat zijn afstandsverkopen?

Laten we om te beginnen even de definitie van ‘afstandsverkopen’ uitleggen. Dit zijn verkopen aan consumenten in andere EU-lidstaten. Deze term geldt dus niet voor verkoop aan ondernemingen of voor landen buiten de Europese Unie. Ieder land binnen de EU heft BTW over producten en diensten. Deze tarieven zijn niet uniform, iedere lidstaat mag zelf de hoogte van de BTW bepalen.

Wat zijn de BTW-regels binnen de EU?

nieuwe BTW-regels

In principe wordt de BTW berekend in het land waar de klant de bestelling heeft geplaatst, tenzij het bedrag onder een drempelbedrag uitkomt. In dat geval wordt de Nederlandse BTW berekend ervan uitgaande dat je als webshop gevestigd bent in Nederland. De buitenlandse klant betaalt dus het Nederlandse tarief. Als het bedrag hoger ligt moet je het tarief van het andere land hanteren. Dit kan nog best lastig zijn om te verwerken in je betaalsysteem. Als je verkoopt buiten Nederland kunnen er per adres andere tarieven van toepassing zijn per land èn op basis van het bedrag. Er bestaan een aantal uitzonderingen op de drempelbedragen, vraag gerust aan de boekhouder wat hieronder valt.

BTW-registratie in het buitenland

Als Nederlandse ondernemer heb je een Nederlands BTW-nummer. Als je levert aan consumenten in het buitenland en daar BTW berekent zul je ook een lokaal BTW-nummer moeten aanvragen. Dit kun je bij jouw boekhouder laten doen, hier zijn wel kosten aan verbonden. Het is dan van belang dat je op tijd de registratie regelt om boetes te voorkomen. Als je levert aan consumenten die geen BTW-aangifte invullen, dan mag je het buitenlandse tarief ook gebruiken in dat land als je onder het drempelbedrag blijft. Je moet dan wel eerst een schriftelijk verzoek indienen bij de Nederlandse Belastingdienst.

Nieuwe BTW-regels voor afstandsverkopen in 2021

Op 1 juli 2021 zal er een nieuwe EU-richtlijn in werking treden voor de BTW aangaande e-commerce. Deze nieuwe regels zijn alleen van toepassing als je jaarlijks meer dan 10.000 euro omzet met de verkoop aan consumenten buiten Nederland, maar binnen de Europese lidstaten. Als de omzet onder dit bedrag blijft mag je de Nederlandse BTW in rekening blijven brengen. Dit zijn de drie wijzigingen in de nieuwe regelgeving:

1. Geen drempelbedragen meer

Voorheen had ieder land eigen drempelbedragen. Deze worden geschrapt, voortaan geldt een vast drempelbedrag van 10.000 euro voor alle lidstaten. Dit geldt voor zowel goederen als diensten die verkocht worden aan consumenten binnen de EU. Als jouw omzet lager blijft dan 10.000 euro (alleen buitenlandse verkoopomzet) dan mag je de Nederlandse BTW hanteren in een Nederlandse webshop. Het transport moet dan wel vanaf een locatie in Nederland starten, de webshop mag wel in een ander land beheert worden.

2. Geen vrijstelling meer op import

nieuwe BTW-regels

Voorheen was er sprake van een vrijstelling voor zendingen onder 22 euro. Dit is niet langer het geval. Zo gelden dezelfde regels voor verkopers die zich binnen en buiten de Europese Unie bevinden. Dit betekent bijvoorbeeld dat er voortaan wel degelijk BTW wordt berekend op al die kleine pakketjes van AliExpress, tot 150 euro gelden er nog steeds geen invoerrechten op goederen van buiten de EU. Dit kan van invloed zijn op drop-shipping als jouw producten van buiten de Europese Unie komen.

3. Afdracht voor platformen

Als een platform een ‘actieve rol’ speelt in de verkoop aan consumenten is de ondernemer verantwoordelijk voor de BTW-afdracht. Onder een actieve rol valt meer dan de vraag en het aanbod samenbrengen. Als bestellingen of betalingen via het platform verlopen bijvoorbeeld. Als je volgens drop-shipping of affiliate marketing werkt, waarbij je zelf faciliteert maar zelf geen voorraad beheert, is de aansprakelijkheid afhankelijk van de rol die je als bedrijf inneemt. Bespreek de mogelijkheden en verplichtingen met de boekhouder.

Waarom zijn er nieuwe BTW-regels voor de EU?

De Europese commissie heeft twee redenen om nieuwe BTW-regels voor afstandsverkopen in te voeren:

  1. De BTW-heffing is beter ingesteld op moderne e-commerce en wordt eenvoudiger om uit te voeren.
  2. Het wordt eenvoudiger om BTW-fraude tegen te gaan wat op pakketten met een relatief lage waarde vaak voorkomt.

Daarmee zou het dus eenvoudiger moeten worden voor e-commerce ondernemers met minder risico op frauduleuze handelingen. Je zult als webshop exploitant rekening moeten houden met de nieuwe regels die vanaf 1 juli ingaan, anders riskeer je hoge boetes.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan gerust contact met me op!

Reacties
Categorieën