BTW en buitenlandse transacties, hoe werkt dit precies?
06 december 2021 

BTW en buitenlandse transacties, hoe werkt dit precies?

In Nederland zijn er de 21%, 9% en 0% BTW-tarieven. Dat is in de meeste gevallen niet zo ingewikkeld om te verwerken in de boekhouding. Als je zaken doet met buitenlandse klanten of inkoopt van buiten Nederland gelden andere regels. Hoe werkt BTW bij buitenlandse transacties? En wat zijn de regels in 2022?

Belasting Toegevoegde Waarde

BTW heet internationaal VAT wat staat voor Value Added Tax. De meeste landen kennen een dergelijke heffing op goederen en diensten. Binnen Europa zijn er algemene regels bepaald om economisch verkeer binnen de EU eenvoudiger te maken. Voorheen waren goederen van buiten Europa vrijgesteld van BTW bij kleinere bedragen, deze ontheffing is sinds 2021 niet meer mogelijk. Dit is veranderd om bedrijven binnen Europa een betere concurrentie positie te geven vergeleken met bedrijven buiten de Europese Unie. Denk aan de AliExpress pakketjes uit China waar nu ook 21% BTW op geheven wordt.

BTW en buitenlandse transacties

BTW in 2021

Op 1 juli 2021 werden nieuwe BTW-regels ingevoerd binnen de EU. Er zijn drie wijzigingen in het nieuwe beleid:

  1. De drempelbedragen die voor ieder EU-land van toepassing waren zijn komen te vervallen. Er is nu een standaard drempelbedrag van 10.000 euro. Dit geldt voor alle verkopen, ook als ze niet via een webshop plaatsvinden. Op het moment dat je over dit bedrag heen gaat zul je het lokale BTW tarief moeten hanteren. Dit blijf je het jaar daarop doen. Kom je onder 10.000 euro uit dan geldt weer de Nederlandse BTW, maar hier heb je zelf de vrije keuze in.
  2. De BTW-vrijstelling voor import van buiten de Europese Unie is komen te vervallen. Als je importeert dan moet je altijd BTW betalen en inklaringskosten. Op zendingen met een waarde t/m 150 euro zijn echter geen invoerrechten verschuldigd. De BTW-aangifte moet ingediend worden in het EU land waar de goederen binnenkomen. Als je dus dropshipping naar Duitsland doet als Nederlands bedrijf dan moet er Duitse BTW worden afgedragen.
  3. Platformen die een actieve rol spelen in de transactie zijn verantwoordelijk voor de BTW-afdracht. Dit zijn organisaties die faciliteren in het uitvoeren van bestellingen, betalingen verrichten en producten leveren. Denk aan een webshop waar producten worden aangeboden die je direct vanuit de fabrikant bij de klant levert.

BTW in 2022

BTW en buitenlandse transacties

Omdat het oude systeem behoorlijk gevoelig was voor fraude heeft de Europese Commissie bepaald om met ingang van 1 juli 2022 een nieuwe regeling in te voeren. Volgens de nieuwe Intra-Unie levering wordt de BTW in rekening gebracht in het land waar je klant zich bevindt. Vervolgens dien je een aangifte in bij de Belastingdienst in Nederland en moet je de BTW in de andere lidstaat voldoen. Als de afnemer een Certified Taxable Person is, dan hoef je geen BTW op de factuur te vermelden. Alleen een bedrijf dat voldoet aan specifieke eisen zal een CTP status toegewezen krijgen.

MOSS wordt OSS

Tot 1 juli was er de Mini One Stop Shop (MOSS) regeling, die is vervangen door de One Stop Shop (OSS) regeling. Dit is een één loket regeling van de Belastingdienst waar weer diverse regelingen onder vallen. Zo is het als bedrijf niet nodig om je in ieder land te registreren waarmee je zaken doet. In dat geval moet er een OSS-regeling aangevraagd worden bij de Belastingdienst. Als het bedrag onder 10.000 euro blijft, kun je de Nederlandse BTW blijven hanteren.

ICP opgaaf

Als je levert aan ondernemers in een ander EU-land dan pas je het 0% tarief toe. Als het dienstverlening betreft dan zal de BTW verlegd worden naar de klant die in een andere EU-lidstaat een onderneming heeft. Die heet een intracommunautaire prestatie. Naast de standaard BTW-aangifte zul je een aparte ICP-opgaaf moeten indienen. Je moet dan het bedrag invullen en het BTW-nummer van het bedrijf waarmee je zaken doet. Als je op jaarbasis boven 800.000 euro (invoer) of 1 miljoen (uitvoer) aan intracommunautaire transacties verricht dan moet je ook maandelijks een Intrastat-opgave indienen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Werken met platformen


We hebben al opgemerkt dat platformen verantwoordelijk zijn voor de afdracht van BTW. Als je een klein bedrijf hebt en een grotere markt wilt bereiken dan werk je wellicht met Bol.com of Amazon.nl om je producten te verkopen. In dat geval hoef je in beginsel minder administratief werk te verrichten. Je moet echter wel blijven opletten met je eigen boekhouding en aangifte. Ook moet je rekening houden met mogelijke kosten en afdrachten. Als je hier zelf niet uitkomt, neem dan gerust even contact op met de specialisten van Ecomcijfers.

Over de schrijver
Reactie plaatsen