Belastingplan 2023 voor kleine ondernemers: Dit moet je weten!
14 oktober 2022 

Belastingplan 2023 voor kleine ondernemers: Dit moet je weten!

Het mag dan Prinsjesdag heten, lang niet alle ondernemers zitten er prinsheerlijk bij dit jaar. Kleine ondernemingen zoals eenmanszaken, zelfstandigen zonder personeel of verenigingen onder firma moeten er hard aan trekken om in de zwarte cijfers te blijven … of te komen! Is het Belastingplan 2023 een touw om uit de put te klimmen of juist een strop om de nek van kleine ondernemers? De voornaamste wijzigingen in het Belastingplan 2023 en wat dit betekent voor jouw eenmanszaak, ZZP bedrijf of VOF-zaak lees je op deze pagina.

 Heb je specifieke vragen? Ecomcijfers.nl helpt e-commerce ondernemers en andere kleinere bedrijven met het inrichten en onderhouden van een duidelijke administratie en efficiënte boekhouding.

Prinsjesdag 2023

Op de derde dinsdag van september trekken de leden van het Koninklijk huis eropuit met de Gouden Koets waarna koning Willem-Alexander de Troonrede voorleest. Prinses Amalia nam voor het eerst deel aan deze ceremonie, er was ook weer publiek aanwezig. De koning gaf aan dat de economie groeit en de werkloosheid zeer laag is, wat in schril contrast staat met de hoge inflatie en enorm gebrek aan (vakkundig) personeel. Die tegenstrijdigheden en tijden van onzekerheid ontbraken niet in de Troonrede. Het zijn vaak kleine ondernemers die direct verschuivingen in de economie voelen in hun portemonnee, aan de andere kunnen juist deze bedrijven vaak goed inspelen op nieuwe situaties en uitdagingen. Ook daar is die tweeledigheid duidelijk te zien. Wat gaat het komende jaar ons brengen? Laten we het Belastingplan 2023 wat nader onder de loep nemen.


Belastingplan 2023


Meer ruimte voor verandering

In tegenstelling tot vorig jaar is er nu geen sprake van een demissionair kabinet maar een regering die plannen mag maken en wijzigingen in het beleid kan bepalen en uitvoeren. Dat is ook wel nodig want de hoge inflatie, verhoogde rente vanuit het ECB en de nasleep van COVID-19 vragen om daadkracht. Helaas heeft de regering in 2022 vooral reactief gehandeld en is niet echt proactief geweest om problemen in de samenleving en het bedrijfsleven stevig aan te pakken. Er zijn een aantal lichtpuntjes aan de horizon, maar er blijft ook nog behoorlijk wat liggen wat kleine ondernemers voelen. Welke wijzigingen hebben invloed op eenmanszaken, zelfstandigen zonder personeel en verenigingen onder firma?

1. Middelingsregeling wordt afgeschaft

Als je een inkomen hebt dat sterk fluctueert dan is er de middelingsregeling. Dit laat je over een periode van drie jaar het inkomen verdelen zodat er een gemiddelde ontstaat. Zeker voor kleine ondernemingen kan dit gunstig zijn omdat ze hiermee het belastbaar inkomen kunt temperen. Helaas gaat de middelingsregeling in het Belastingplan van 2023 verdwijnen en moet je naar andere methoden op zoek om winst en verlies beter te spreiden. Als je een ‘Vragenvuur’ abonnement hebt bij Ecomcijfers.nl dan kun je hierover sparren met belastingconsulent Tonie van Wijk.

2. Zelfstandigenaftrek wordt verlaagd

Ben je ZZP’er en voldoe je aan het urencriterium als zelfstandig ondernemer? Dan heb je recht op zelfstandigenaftrek. Deze aftrek wordt in fasen afgebouwd en met ingang van 2023 zal de fiscale aftrekpost 650 euro lager uitvallen. Uiteindelijk zal deze daling in 2030 op 1200 euro uitkomen. In 2023 ligt de zelfstandigenaftrek op 5030 euro, een jaar eerder was dit nog 6310 euro. De arbeidskorting wordt hoger, daar profiteer je als eenmanszaak wel van. De hoogte van de arbeidskorting hangt af van je leeftijd en van de hoogte van je arbeidsinkomen.

3. Kilometervergoeding wordt hoger


Belastingplan 2023 voor kleine ondernemers: Dit moet je weten!


Iedereen die werkt met een kilometervergoeding heeft gemerkt dat die 19 cent vergoeding per kilometer compleet achterhaald is. In 2023 wordt dit 21 cent en in 2024 komen we uit op 22 cent per kilometer. Deze vergoeding is alleen van toepassing of auto’s of fietsen die niet op de zaak geregistreerd staat. Is het beter om een auto van de zaak te gebruiken of kilometers te berekenen en met je eigen auto te rijden? Laat Tonie een proefberekening voor je maken.

4. Zonnepanelen zonder BTW

Het was al mogelijk voor zelfstandig ondernemers om BTW op de aankoop van zonnepanelen terug te vorderen. Dit was alleen behoorlijk complex. Je moet namelijk eerst de KOR-regeling aanvragen bovenop je inschrijving als ondernemer. Dat wordt volgens het Belastingplan 2023 eenvoudiger omdat voor iedereen de BTW op zonnepanelen verdwijnt. Financieel gezien ga je er als ondernemer niet echt op vooruit. Wat betreft terugleveren van stroom blijft BTW van toepassing, dit betekent een andere situatie voor bedrijven dan voor particulieren.

5. FOR wordt afgeschaft

De oudedagsreserve zal vanaf 2023 komen te vervallen. Dit was een manier om belasting te verleggen, het leverde effectief geen besparing op als ondernemer. Dit doorschuiven brengt risico’s met zich mee omdat je aan het einde van rit met de rekening wordt gepresenteerd. De FOR is gelukkig niet de enige manier om als ondernemer jouw pensioen te regelen. Als je nu nog gebruik maakt van de FOR dan kun je daar voor 2022 nog gebruik van maken. Je kunt het bedrag laten staan of overzetten naar lijfrente. Verder wordt de jaarruimte verhoogd. Je mag dan meer inleggen voor je pensioen.

6. Belasting boxen veranderen


BTW en buitenlandse transacties


De belasting in box 1 wordt in 2023 verlaagd van 37,07 procent naar 36,93 procent. Hier komt de winst uit je onderneming te staan. Ook hypotheekrenteaftrek en salaris dat je krijgt van een werkgever wordt in box 1 opgenomen. Voor grote bedrijven gaat de belasting omhoog. Dit maakt het minder aantrekkelijk voor een eenmanszaak om de stap naar een BV te maken. De Belastingdienst berekende een fictief rendement op de verdiensten in box 3, maar de Hoge Raad heeft nu eindelijk bepaald dat het anders moet. Met ingang van 2026 ga je een reëel tarief betalen over je spaargeld en beleggingen (inclusief cryptocurrency). Daarnaast wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd van 50.650 euro naar 57.000 euro zonder fiscaal partner en van 101.300 tot 114.000 met fiscaal partner.

Wat betekent het Belastingplan 2023 voor kleine ondernemers?

Geven en nemen, dat lijkt de voornaamste conclusie uit het nieuwe plan voor volgend jaar. Als eenmanszaak, ZZP of VOF zijn er pluspunten en minpunten in het nieuwe Belastingplan, maar grote verschuivingen lijken er niet te zijn. Belangrijker voor kleinere bedrijven die veel gas en/of stroom verbruiken zijn de huidige energietarieven. Begin oktober werd bekend gemaakt dat energie-intensieve MKB’ers zoals bakkers vanaf 2023 in aanmerking komen voor steun om de energierekening omlaag te brengen. Voor kleinere bedrijven is er het tijdelijke prijsplafond dat ook voor huishoudens van toepassing is.

 Voor een gratis adviesgesprek kun je contact opnemen met Tonie van Wijk van Ecomcijfers.nl. Wat zijn jouw vragen over het Belastingplan 2023?

Over de schrijver
Reactie plaatsen